تفاوت شارژر اصلی و تقلبی سامسونگ

اگر قصد خرید شارژر سامسونگ را دارید و در تشخیص شارژر اصلی سامسونگ و تقلبی آن به مشکل یرخورد کرده اید.

ما در این مقاله قصد داریم تفاوت های اصلی شارژر اصلی و تقلبی سامسونگ را شرح دهیم.در مقاله قبلی به راه حل هایی برای تشخیص شارژر اصلی آیفون شرح دادیم.

تفاوت های بین شارژر های اصلی و تقلبی بسیار کوچک اند و فقط با کنار هم قرار دادن شارژر اصلی و تقلبی می توان به تفاوت های آنان پی برد.

مشکلات استفاده از شارژر تقلبی

  • آسیب باتری یا گوشی
  • عدم همگام سازی دستگاه شما با کامپیوتر و..
  • آتش سوزی
  • سر شارژرها  شکننده تر باشند و درون دستگاه شما بشکنند
  • چفت نشدن سر شارژر بادر گوشی
  • کابل ها ممکن است زیاد از حد داغ شده و منجر به آتش سوزی شوند

تفاوت های شارژر اصلی و تقلبی

1.تفاوت در  ضخامت حروف های A و M و N

در شارژر اصلی سامسونگ ضخامت تمام حروف سامسونگ درج شده روی شارژر یکسان هستند ولی در نمونه تقلیی ضخامت حروف aوmوn بیشتر است.

شارژر اصلی سامسونگ

2. غبارت «Made in China» یا «A+»  در پشت شارژر

نشان تقلبی بودن شارژر است

شارژر اصلی سامسونگ

3.سری شارژر

کلگی های شارژر استاندارد  روی شارژرها دارای لایه اضافی از پلاستیک روی قسمت انتهایی پایین شارژر هستند تا دوام آن بیشتر شود، درحالی که در شارژرهای تقلبی سامسونگ  کلگی شارژر ساده و بدون ساختارهای دوام می باشد.

شارژر اصلی سامسونگ

4. کانکتور usb

سطح پوسته کانکتور کابل USB اصلی دندانه کوچکی دارد  درحالی که پوسته فلزی کانکتور USB تقلبی دارای سطح صاف است.

شارژر اصلی سامسونگ

5. کانکتور میکرو usb

کانکتور اصلی میکرو USB طول کمتری دارد

سر کانکتور میکرو  USB دقیق نگاه کنید به طور دقیق با شکلی شبه ذوزنقه نصب شده است و دارای فاصله های مساوی از هم هستند.

درحالی در نمونه تقلبی اتصالات میکرو USB نامتقارن کنار هم قرار گرفته اند و شکل مربعی دارند.

نماد usb  اتصال کابل USB اصلی نماد لیزری کمرنگ دارد در حالی که در شارژر تقلبی این نماد رنگ تیره تری دارد.

ست که یک سازمان ایمنی است که وظیفه حفظ استانداردهای ایمنی برای همه تکنولوژی های بازار را دارد. اگر شارژر شما این لوگو را نداشت از آن استفاده نکنید.

شارژر اصلی سامسونگ

6. لوگوی UL

لوگوی UL در پشت شارژر باید در ردیف پایین و سمت چپ شارژر نوشته شده باشد که توسط یک دایره احاطه شده است. علامت UL مخفف Underwriters Laboratories است که یک سازمان ایمنی است که وظیفه حفظ استانداردهای ایمنی برای همه تکنولوژی های بازار را دارد. اگر شارژر شما این لوگو را نداشت از آن استفاده نکنید.

شارژر اصلی سامسونگ

7.داغ شدن بیش از حد شارژر

8.زمان شارژ

شارژر تقلبی ب مراتب زمان شارژ بیشتری می برد

9. وزن شارژر

وزن شارژر اصلی سامسونگ به مراتب بیشتر از شارژر تقلبی است

10.تو خالی و توپر بودن شارژر

با ضربه ای به شارژر میتوان به تو پر و خالی بودن آن پی برد. شارژر اصلی توپر است.