برچسب تمام صفحه است.این برچسب برا پایه فناوری نانو طراحی و تولید شده است. از ویژگی های بارز آن می توان گفت که این محصول برای گوشی های دارای انحنا تولید شده است.

ویژگی های برچسب تمام صفحه

  • دیده شدن صفحه گوشی در تابش نور آفتاب بغلت خاصیت Anti-Glare
  •  نماندن اثر انگشتان بر روی صفحه
  • حفظ کیفیت تصاویر