با افزایش قیمت انواع گوشی ها و قیمت صفحه نمایش آن ها نسبت به خود گوشی خریداران گوشی مجاب به خرید برچسب مقاوم در برابر انواع ضربات کرده است.نانو گلس  علاوه بر این که محافظ بسیار قوی و ضد ضربه است بسیاری از نواقص گلس را ندارد.